Popularny

Pokaż ${remains} więcej artykułów

Email Subscription Form

Collect email addresses with an Email Subscription Form and export the email addresses list to a CSV file. 

Add an email subscription form

Create a page or a section where you want to collect email addresses. 

 1. Right-click on an element.
 2. Choose Add Element Below
 3. Go to Form.
 4. Hover over Email Subscription and click Add.

A signup button is now added to your content.

Edit the button

 1. Right-click the button.
 2. Click on Change Content.
 3. You can now edit the displaying on the button and the description. 

Collect email addresses

 • When your visitor clicks the signup button, a popup will show.
 • When the visitor submits the form, a confirmation email will be emailed to the email address.
 • The visitor must click the confirmation email within 12 hours to be added to your mailing list.

To export the email addresses to a CSV file: 

 1. Click on Libraries & Tools
 2. Click on Email Subscribers under Archives.
 3. Click on Export to CSV. A CSV file will be downloaded to your computer.

Watch a video

Related Topics

Portfoliobox ${pbVer}: Search Result

Portfolio internetowe stworzone dla kreatywnych

Ze wszystkimi narzędziami, których potrzebuje profesjonalny twórca

 • Dynamiczna siatka
 • Parzyste rzędy
 • Złoty podział
 • Układ kwadratowy
 • Wyrównaj do środka
 • Puzzle
 • Losowy
 • Poziomo
 • Poziomo 2
 • Poziomo 3
 • Pionowo
 • Dwa do jednego
 • Trzy do jednego
Tylko przez ograniczony czas uzyskaj 20% zniżki na wszystkie plany. ×