Popularny

Pokaż ${remains} więcej artykułów

Embed Calendly

Calendly is an easy scheduling platform. To be able to embed Calendly on your Portfoliobox website, you first need to create a Calendly account

1. Get the URL from Calendly

You can choose to embed your Calendly booking page or a specific Calendly event. 

To embed your Calendly booking page.

 1. Login to your Calendly account.
 2. Go to Account settings.
 3. Under Link, copy what's in the field, after calendly.com/. In the example below, we'll copy: portfoliobox-support

Get the URL from Calendly

To embed a specific Calendly event

 1. In Calendly, click on the event you want to add to your website.
 2. Click on View live page.
 3. In your browser's address bar, copy what comes after calendly.com/. In the example below, we'll copy: portfoliobox-support/newbie.

Calendly event page

2. Add the Calendly element to your site

 1. Right-click on an element
 2. In the Context menu, click Add Element Below.
 3. Go down to Embed.
 4. Choose Calendly Inline.

The element is added but is empty. You now need to get the url from Calendly.

3. Paste the Calendly URL

 1. Click the pen icon next to the Calendly element.
 2. Choose Change content.
 3. Paste the URL you previously copied. 
 4. Click Save.
 5. Refresh the page.
 6. Change the size, margin and position. 

Add Calendly

Related topics

Portfoliobox ${pbVer}: Search Result

Portfolio internetowe stworzone dla kreatywnych

Ze wszystkimi narzędziami, których potrzebuje profesjonalny twórca

 • Dynamiczna siatka
 • Parzyste rzędy
 • Złoty podział
 • Układ kwadratowy
 • Wyrównaj do środka
 • Puzzle
 • Losowy
 • Poziomo
 • Poziomo 2
 • Poziomo 3
 • Pionowo
 • Dwa do jednego
 • Trzy do jednego
Tylko przez ograniczony czas uzyskaj automatyczną zniżkę 20% na wszystkie plany. Uaktualnij teraz! ×