Registrering

Hemsidans namn får inte vara tomt eller mer än 255 tecken

Yrke får inte vara tomt.

Lösenordet får inte vara tomt

Lösenordet måste vara större än eller lika med sex tecken

Lösenordet måste vara mindre än eller lika med 64 tecken

Lösenordet måste innehålla en eller flera versaler

Lösenordet måste innehålla en eller flera gemener

Lösenordet måste innehålla en eller flera siffror

Villkor

Något gick fel, kunde inte skapa ett nytt konto