Popularny

Pokaż ${remains} więcej artykułów

Units in Portfoliobox 4

When you're tweaking. elements of your page, like font, you might come across measurement values that aren't in pixels , which are absolute units. Instead, you'll see em/vh/vw, which are relative units. Don't worry, using these units is a breeze.

Units in Portfoliobox 4

The difference between absolute units (px) and relative units (em/vh/vw) is that pixels remain the same regardless of the screen size.

Consider this: 1 pixel on a small mobile screen and 1 pixel on a big 4K screen will occupy the exact same amount of space. However, when you opt for em/vh/vw units, the elements automatically adapt to the screen size. This means that your text, the distance between elements, and more will be relative to the screen size. In other words, your website will adapt to any device, significantly enhancing responsiveness. This practical application of relative units in web design is a game-changer.

Here's a handy tip: if you're finding it tricky to select a precise number using the slider, you can use the arrows on your keyboard. This small trick can make a big difference in your web design process.

Related Topics

Portfoliobox ${pbVer}: Search Result

Portfolio internetowe stworzone dla kreatywnych

Ze wszystkimi narzędziami, których potrzebuje profesjonalny twórca

 • Dynamiczna siatka
 • Parzyste rzędy
 • Złoty podział
 • Układ kwadratowy
 • Wyrównaj do środka
 • Puzzle
 • Losowy
 • Poziomo
 • Poziomo 2
 • Poziomo 3
 • Pionowo
 • Dwa do jednego
 • Trzy do jednego
Tylko przez ograniczony czas uzyskaj automatyczną zniżkę 20% na wszystkie plany. Uaktualnij teraz! ×